Скочи на садржај

Апсолутна вредност броја, поређење

Деф: Растојање тачке А чија је координата а од координатног почетка назива се апсолутна вредност броја а, у ознаци lаl.

На пример,

l3l=3           l-3l=3

l-2l=2         l2l=2

Апсолутна вредност броја не може бити негативна, тј. lаl≥0 за сваки цео број а.

Апсолутне вредности супротних бројева су једнаке, тј. lаl=l-аl за сваки цео број а.

Како је апсолутна вредност сваког ненегативног броја једнака том броју, а апсолутна вредност негативног броја њему супротан број, уводимо дефиницију.

Деф: Апсолутна вредност целог броја а, у ознаци lаl, је:

Пример: Реши једначинe:

а) lxl=7    б) lxl=0    в) lxl=-6.

Решење:  а) x=7 или x=-7, б) x=0, в) нема решења.

 

Пример: Реши неједначинe:

а) lxl≤3    б) lxl>2   в) 2≤lxl≤6.

Решење:

а) -3≤x≤3

б) x<-2 ∪  x>2

в) -6≤x≤-2 ∪ 2≤x≤6

Поређење целих бројева

Имајући у виду да бројеви слева на десно на бројевној правој расту, долазимо до закључка да је од два броја увек већи онај који се на бројевној правој налази са десне стране другог броја.

Сваки позитиван број већи је од сваког негативног броја (нпр. -4<2).

Нула је мања од сваког позитивног, а већа од сваког негативног броја (нпр. 0<5, -2<0)

 

Од два позитивна броја већи је онај који је даљи од нуле, односно онај чија је апсолутна вредност већа (нпр. 2<5).

Од два негативна броја мањи је онај који је даљи од нуле, односно онај чија је апсолутна вредност већа (нпр. -5<-1).

Провери своје знање

На сајту http://www.ezbirka.math.rs/  укуцај број теста 3567. Пажљиво прочитај и реши све задатке, укуцај своје име и презиме и мејл адресу и пошаљи их својој наставници. Ускоро ћеш добити одговор колико задатака си тачно решио/ла.

 

Претходно:    Следеће:
Скуп целих бројева, супротни бројеви, бројевна права Сабирање и одузимање

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: