Скочи на садржај

Скуповне операције

Пример: Дати су скупови: А={1,2,3,4,5,6}, B={2,4,6,8,10,12} и C={3,4,5,6,7,8,9}. Одреди скупове: ABC, ABC, (АB)∩C и (AB)\C.

Код оваквих задатака до решења је најлакше доћи користећи Венов дијаграм, који чине три круга која се делимично преклапају.

Дијаграм се попуњава на следећи начин.

Редослед корака при попуњавању Веновог дијаграма са три скупа:

  1. корак: Одредити АBC и његове елементе уписати у средишњи део Веновог дијаграма.
  2. корак: Одредити пресеке свака два скупа и у одговарајуће делове Веновог дијаграма уписати њихове елементе.
  3. корак: Додати оне елементе који су преостали у скуповима.

Дакле, А={1,2,3,4,5,6}, B={2,4,6,8,10,12} и C={3,4,5,6,7,8,9}, па имамо:

Са дијаграма “читамо” да је ABC = {4,6} и ABC = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12}.

Затим је (АB)∩C ={3,4,5,6,8}  и (AB)\C ={2}

 

Размисли шта представљају шрафирани делови ових Венових дијаграма:

 

Претходно: Следеће:
Разлика скупова Скуп природих бројева

 

Advertisements
%d bloggers like this: