Скочи на садржај

Разлика скупова

Пример: Ивана на плажу носи пешкир, наочаре и сунцобран, а Милан наочаре, душек и лопту. Које предмете носи само Ивана, а које само Милан?

Дакле, само Ивана носи на плажу пешкир и  сунцобран, а само Милан носи душек и лопту. У томе је разлика између скупова њихових потребних предмета.

Деф: Разлика скупова А и B, у ознаци А\B, је скуп свих елемената који припадају скупу А и не припадају скупу B.

A\B= {x| x  А и x  В}

 

Пример: Одреди скупове А\B и B\A ако је А={1,2,4,5} и B={1,3,4,6} и прикажи их Веновим дијаграмом.

А\B= {2,5}

B\A= {3,6}

Приметимо да су скупови А\B и B\A дисјунктни.

 

Нека су  А и B произвољни скупови. Тада је:

A\∅ =A

A\A = ∅

A\B ⊆ A

B\A ⊆ B

 

Aко је BА, скуп А\B назива се комплемент скупа В у односу на скуп А, и означава се са СА(В).

Комплемент је латинска реч и значи допуна, додатак.

На пример, комплемент скупа парних природних бројева у односу на скуп N је скуп непарних природних бројева.

 

Претходно: Следеће:
 Унија скупова  Скуповне операције

 

Advertisements
%d bloggers like this: