Скочи на садржај

Сабирање разломака неједнаких именилаца

Поновимо научено:

Игрица – проширивање и скраћивање разломака

Игрица – сабирање разломака једнаких именилаца

Уводни пример: Сања за доручак поједе једну осмину бурека, а Иван једну четвртину бурека. Колико бурека ће појести заједно?

У математичком смислу, тражи се збир 

Како се у једној четвртини садрже две осмине и додајемо им још једну решење ће бити три осмине. Шта је решило овај проблем? Различите делове бурека смо свели на исте и онда их сабирали по добро познатом правилу. Математичким језиком речено, разломке различитих именилаца ћемо свести на разломке једнаких именилаца, па их онда сабрати на већ познат начин. 

Закључак:

Разломке различитих именилаца сабирамо тако што их проширивањем сводимо на разломке једнаких именилаца, а онда их саберемо као разломке једнаких именилаца.

На пример,

MM презентација

Радни лист – Сабирање разломака неједнаких именилаца

Геогебра – Примери сабирања разломака за вежбу

Геогебра – Графички приказ сабирања разломака (помоћу кругова)

Геогебра – Графички приказ сабирања разломака (помоћу правоугаоника)

%d bloggers like this: