Скочи на садржај

Разломци – основни појмови

Деф: Разломак је број облика  где су a и b неки природни бројеви.

Црта између бројева a и b назива се разломачка црта и замењује операцију дељења. Број испод разломачке црте нам говори на колико jе једнаких делова подељена целина (именује те делове) и зове се именилац. Број изнад разломачке црте означава колико се тих делова садржи у осенченом делу (броји делове) и зове се бројилац.

На пример,

https://learningapps.org/watch?app=4055900

Advertisements
%d bloggers like this: