Скочи на садржај

Дељивост

S={4,5,6,7,8}

B={x∣x∈N,x⩽9}

A∩B={1,5}

B∪C={1,b,5,6}

A\P

∈,  ∉,  ⊂,   ⊄, ⊆   ⊈


∥     ⊥     ‧         ≠
∡     ✔
{\displaystyle {\frac {2}{3}}}

%d bloggers like this: