Скочи на садржај

Геометријски објекти

Тачка, права,раван

Полуправа, дуж

Полураван, изломљена линија, многоугао

Кружница и круг

 

Advertisements
%d bloggers like this: