Скочи на садржај

Такмичења


Програм такмичења

Годинама уназад дефинисане су области математике које су предвиђене за сваки ниво такмичења у сваком разреду, уз наставне садржаје који се реализују на часовима редовне наставе. Програм такмичења  за све разреде можете преузети овде.

План израде задатака на такмичењима

1. Прочитати све задатке пажљиво, са разумевањем.

2. Изабрати онај задатак који изгледа најлакши, па прво њега решити.

3. Размислити да ли је изабрани задатак сличан неком који смо раније решили.

4. Решити задатак пажљиво читајући текст неколико пута и уверити се да су у предложеном решењу искоришћени сви подаци и услови који су дати у задатку.

5. Извршити проверу решења у односу на податке и услове који су дати у тексту задатка.

6. Изабрати следећи задатак на исти начин као у тачки број 2.

7. По изради свих задатака, ако је остало времена, извршити поновну проверу задатака обрнутим редоследом од редоследа њихове израде (од тежих ка лакшим задацима, колико се стигне).

8. Ако је извршена и друга провера свих задатака а остало је још времена преписати резултате или детаљна решења на папирић и упоредити после предаје писменог рада.

9. Током израде задатака не губити време на разговор са осталим такмичарима.

10. Рад предати тек на крају времена одређеног за решавање задатака.

Advertisements
%d bloggers like this: