Скочи на садржај

Спремимо се за пети разред

1. Прочитај следеће бројеве:  1 003,   45 014,   1 403 034.

2. Запиши цифрама следеће бројеве:

– тридесет пет хиљада сто педесет осам,

– милион двадесет,

– седамнаест хиљада један,

– три милиона петнаест хиљада шест.

3. Одреди колико следећи бројеви имају јединица, десетица, стотица, хиљада, десетхиљада, стотина хиљада и милиона:2 805, 728 531, 1 004 007.

4. Допуни следеће реченице:

а) Највећи седмоцифрени број је ____.

б) Најмањи троцифрен број је ____.

в) Најмањи паран петоцифрен број је ____.

г) Највећи непаран четвороцифрен број   је ____.

5. Упиши један од знакова ≤ или ≥ тако да дата тврђења буду тачна:

а) 304 427 ___ 340 427;

б) 222 483 ___ 222 384;

в) 405 324 ___ 45 998;

г) 143 889 ___ 54 998.

6. Одреди све природне бројеве који задовољавају неједнакости:

а) 172>x;

б) x<362;

в) 1993<x≤2000.

7. Одговори на следећа питања:

а) Колико има једноцифрених природних бројева?

б) Колико има двоцифрених природних бројева?

в) Колико има парних троцифрених природних бројева?

8. Попуни табелу:9. Израчунај:

а) 23 431 + 3 125;

б) 23 032 – 1 259;

в) 128 · 43;

г) 1329:3.

10. Израчунај:

а) 3·10-20:5-3;

б) 3·(10-20:5-3);

в) 3·10-20:(5-3);

г) (3·10-20):(5-3).

11. Израчунај:

а) (45-15):(3+2);

б) (45-15):3+2;

в) 45-15:(3+2);

г) 45-15:3+2.

12. Израчунај:

 а) 2000–1001:11+4;

 б) 7284-25·6-1205:5;

 в) 1500-(1929:3+428:4)·2;

 г) 2309·0+106·23.

13. Провери тачност једнакости:

 а) 2009:(1+4·8)=41;

 б) (10·5-1)·(50-3·3)=2009;

 в) (2009:41-9):8=5;

 г) 2009-7·(280+7)=0.

14. Израчунај вредност израза:

  а) 3404-302·5+91;

  б) 1414-14:14+14;

  в) 12027:3-(2000-12·101-808:8);

  г) 1000-564:(2344:586)+10989.

15. Од броја 856 одузми збир бројева 354 и 21.

16. Разлику бројева 289 и 64 помножи количником бројева 121 и 11.

17. Производу бројева 62 и 12 додај разлику бројева 62 и 13.

18. Разлику бројева 11 311 и 999 подели двоструким збиром бројева 432 и 857.

19. Збир три броја је 896. Одреди те бројеве ако се зна да је збир првог и другог броја 524, а збир другог и трећег 768.

20. У продавници је јуче продато робе у вредности од 49628 динара, а данас 4068 динара више. Колика је укупна вредност продате робе?

21. Пешак је првог дана препешачио 7km,  другог дана 2km мање него првог дана, а трећег дана два пута више него првог и другог дана заједно. Колико километара пута је пешак препешачио за та три дана?

22. Дужина пута је 1km. Првог данa пешак је прешао 128m, другог дана три пута више него првог дана, а трећег дана остатак пута. Колико метара је пешак препешачио трећег дана?

23.  Реши једначину:

  а) x-13=57;

  б) 16·x=256;

  в) 7028-x:12=6839;

  г) x:3-45=53.

24. Реши неједначину:

 а) 103+x < 10 457;

 б) 13·x ≥ 1690;

 в) 7+x:5 > 62;

 г) 56-x ≤ 53.

25. Наћи најмањи и највећи четвороцифрен број који се записује само помоћу цифара 3, 4, 7 и 8 тако да се цифре: а) не понављају; б) понављају.

26. Израчунај обим и површину квадрата странице 7cm.

27. Обим правоугаоника је 32cm.   Израчунај површину тог   правоугаоника ако је једна његова страница 3 пута краћа од друге.

28. Колика је запремина квадра чије су странице 4cm, 3cm и 5cm?

29. Колико: а) у 1km има метара; б) у m2 има dm2; в) у 1ha има m2;       г) у 1m3 има cm3?

30. Израчунај:

а) 1+2+3+4+…+48+49+50;

б) 4+5+…+12+13+14.

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: